Srkizol

PROJEKAT SRKIZOL

Kompanija Adecomgroup je svojim naučno – tehničkim dostignućem u oblasti hidroizolacija, prepoznala potencijal svog proizvoda SRKIZOL.

O PROJEKTU
O PROJEKTU

Projekat se bavi istraživanjem, razvojem i usavršavanjem proizvoda SRKIZOL, hidroizolacione paste koja se aplicira ubrizgavanjem a koristi se za zaustavljanje prodora vode.

CILJ PROJEKTA
CILJ PROJEKTA

Cilj projekta je da se ispita nivo nepropustivosti ubrizgane paste na vodu, njena elastičnost, kompaknost, PH vrednost, otpornost na različite vremenske uslove, otpornsot na različite temperature.

SMERNICE ZA BUDUĆNOST
SMERNICE ZA BUDUĆNOST

Unapređenjem postojećeg patenta istovremeno bi želeli da razvijemo osnovu za nove proizvode, kao i da stvorimo novu vrstu injekcione paste koja bi se bazirala na mineralnim materijalima.

HIDROIZOLACIONA PASTA SRKIZOL

Hidroizolaciona pasta za ubrizgavanje brenda SRKIZOL je jedinstven proizvod na osnovu SEPIOLITA, koji se koristi za sprečavanje prodora vode u unutrašnjost zgrada metodom ubrizgavanja.

Ubrizgavanje paste se koristi za sprečavanje prodora vode u podzemne objekte, odnosno u nepristupačne i delimično zakopane objekte, tunele, bazene, fontane.
U poređenju sa konkurentskim materijalima za ubrizgavanje, na bazi bentonita i poliuretana koji se takođe koriste u sprečavanju prodora vode u zgrade, supstance u našem proizvodu sprečavaju materijal od raspadanja.

Srkizol

PREDNOSTI SRKIZOL PASTE

Inovacija se razlikuje od drugih proizvoda sličnog tipa jer je pasta:

INERTNA

PRIRODNA

Potpuno prihvatljiva u smislu EKOLOGIJE

Na bazi SEPIOLITA

PRIMENA PASTE

SRKIZOL pasta se u većini slučajeva koristi kao masa koja se ubrizgava korišćenjem injekcionih pumpi u oštećene oblasti, gde su injekcione šupljine prethodno otvorene i u njih smešteni ubrizgacioni pakeri (radni i kontrolni).

Broj ubrizgacionih pakera i njihov raspored zavise od slučaja do slučaja, u zavisnosti od prodora vode, dimenzije bušenih elemenata i kvaliteta materijala od kojih su elementi napravljeni. Adekvatan iznos injekcione paste se ubrizgava pod pritiskom kroz radni paker u pravcu vidljivog prodora vode u unutrašnjost objekta. U principu, količina ubrizgane paste treba da odgovara količini vode koja treba da bude eliminisana.
Pasta ostaje trajno elastična i blokira prolaz, što na kraju rezultira uspešnom eliminacijom vode iz oštećenog objekta.
Objekat se uspešno oporavlja od takvih oštećenja, a materijal ima trajne i preventivne efekte protiv mogućeg prodora vode u budućnosti.

HIDROIZOLACIONA PASTA SRKIZOL JE ZAŠTIĆENA U ZAVODU ZA INTELEKTUALNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE.