a14

Idejni projekat – Industrijski objekat, Varna, BUL

Izrada idejnog rešenja za industrijski objekat na područiju Varne u Bugarskoj. Komleks je sačinjen od upravne zgrade sa prednje strane i proizvonog i skladišnog prostora sa zadnje strane. Sam oblik konstrukcije je izuzetno zanimljiv i moderan. Kombinacija stakla i aluminijuma na fasadi daju izuzetno efektan izgled objekta.

READ MORE
a13

Konkursni projekat – Proizvodna hala Medela, Vrbas, SRB

Izrada idejnog projekta proizvodne hale AD MEDELA sa magacinskim prostorijama za skladištenje sirovina, prostorijama za skladištenje ambalaže i gotovih proizvoda u Vrbasu. Hala je u sklopu firme Medela, u potpunosti uklopljena u ambijent sa postojećim halama. Kombinacija ALUBonda i stakla na fasadi dala je u potpunosti moderan izgled objektu.

READ MORE
a2

Industrijska hala u Luci Dunav

Projekat rekonstrukcije objekta hale u Luci Dunav u Pančevu, odnosno prostorije za odlaganje i skladištenje đubriva i prostora upravne zgrade unutar hale kao poslovnog prostora.

READ MORE